Ceník revizí středotlakých kotlů

Středotlaký kotel
o výhřevné ploše:
Cena v Kč podle typu revize:
provozní vnitřní zk. těsnosti tlaková zk.
do 30 m2 1178,- 1364,- 1290,- 1290,-
nad 30 m2 do 60 m2 1414,- 1674,- 1538,- 1538,-
nad 60 m2 do 140 m2 1624,- 1984,- 1786,- 1786,-
nad 140 m2 1897,- 2331,- 2012,- 2012,-