Ceník revizí hasicích přístrojů a hydrantů

Uvedené ceny jsou bez DPH 21%

Revize hasicích přístrojů a hydrantů:

Druh hasicích přístrojů a hydrantů: Cena
Revize PHP s tlakovou patronou 50,-
Revize PHP   do   5 ks pod stálým tlakem 50,-
Revize PHP   do 10 ks pod stálým tlakem 45,-
Revize PHP nad 10 ks pod stálým tlakem 39,-
Revize  1x  S-30   = pojízdný sněhový 120,-
Revize  2x  S-30   = pojízdný sněhový 160,-
Revize  PG 50 kg = pojízdný práškový 110,-
Revize hydrantu  D/25 65,-
Revize hydrantu  C/52 95,-
Revize hydrantu  B/75 105,-
Tlakové zkoušky hadic D/25 (zploštělá) 220,-
Tlakové zkoušky hadic D/25 (buben +stálotvará hadice) 220,-
Tlakové zkoušky hadic C/52 (buben +stálotvará hadice) 250,-

V ceně revize jsou zahrnuty revizní štítky a plombovací materiál.
Revizní protokol – každá započatá strana 40,- Kč.
Přeprava PHP do dílny 30,- Kč/1ks, pojízdné hasicí přístroje 90,- Kč / 1ks.
Přeprava hadic do dílny na tlakové zkoušky 35,- Kč / 1ks.
Cestovné 8,- Kč / 1 km, včetně ztráty času.
Prostoje způsobené objednavatelem účtujeme 120,- Kč / hod.

Ceník periodických dílenských zkoušek:

Název: Typ hasicího přístroje a cena úkonu:
HP: 9L - vodní HP: 6kg - prášek HP: 2kg - prášek
Vnitřní, vnější  prohlídka 65,- 65,- 45,-
Periodická tlaková zkouška 112,- 112,- 100,-
Regenerace náplně 113,50,- 168,50 50,50,-
Kontrolní štítek 5,- 5,- 5,-
Povrchová úprava / typový štítek 90,- 90,- 70,-
Sada těsnění 29,50,- 29,50,- 29,50,-
Likvidace HP 105,50,- 98,- 40,-
Celková cena bez povrchové úpravy 325,- 380,- 230,-
Název: Typ hasicího přístroje a cena úkonu:
6kg - CO2 5kg - CO2 2kg - CO2 1,5kg - CO2
Vnitřní, vnější prohlídka 70,- 55,- 55,- 50,-
Periodická tlaková zkouška 112,- 112,- 112,- 100,-
Náplň CO2 135,- 112,- 51,- 44,-
Kontrolní štítek 5,- 5,- 5,- 5,-
Povrchová úprava / typový štítek 90,50,- 90,- 70,- 70,-
Sada těsnění / membrána 63,- 39,- 39,- 46,-
Likvidace HP 40,- 40,- 40,- 40,-
Celková cena bez povrchové úpravy 385,- 323,- 262,- 245,-

 

Přenosné hasicí přístroje:

Typ hasicího přístroje / hydrantu: Náplň: Cena:
Sněhový :  S-5 KT 5 kg CO2 1680,-
Sněhový :  S-2 KT 2 kg CO2 1540,-
Práškový :  1G 1LE 1 kg prášek 530,-
Práškový :  2P-KT s autodržákem 2 kg prášek 676,-
Práškový :  6P-KT            21A       113B 6 kg prášek 940,-
Práškový :  6P-KTk          21A       183B 6 kg prášek 870,-
Práškový :  6P-KTp          34A       233B 6 kg prášek 1000,-
Vodní :  9V-KT 9 l potaše 1060,-
Čisté hasivo: T2 Fe 2 kg čisté hasivo 4250,-
Čisté hasivo: T6 Fe 6 kg čisté hasivo 9280,-
Halonový :  T6 Fe čisté hasivo 8381,-
Hydrant D/25  special 20 m (P+H) hadice 20m 6744,-
Hydrant D/25 special 30 m (P+H) hadice 30m 7470,-

Náplně hasicího přístroje:

Název: Cena:
Náplň : 1 kg prášku 60,-
Náplň : 1 L potaše 30,-
Náplň : 1 kg  CO2 40,-

K veškerému nabízenému zboží vlastníme Prohlášení o shodě, které na požádání dodáme.

Také nabízíme náhradní díly na hydranty (pevné spojky, víčka, kohouty, hadice, proudnice, skříně). Prodáváme také sorbenty na likvidaci ekologických havárií.

Možnost cenového zvýhodnění - dle dohody = sleva hotovostní.
Při nákupu nad 10 Ks nebo s částkou nad 15 000,- Kč = sleva množstevní.