Ceník odborných prohlídek ocelových konstrukcí

Druh služby: Cena [Kč]:
Odborná prohlídka ocelové konstrukce 500 - 3.500,-

Nelze stanovit paušálně. Každá ocelová konstrukce má jinou velikost, dostupnost, má i celkově různorodé provedení.

Poznámky:
Celková cena za prohlídku ocelové konstrukce se odvíjí od velikosti, různorodosti provedení, dostupnosti a celkové složitosti ocelové konstrukce.
Zákazník dostane protokol s vyfocenými nedostatky a celkovým vyhodnocením kompletní ocelové konstrukce.
Prohlídky ocelových konstrukcí se provádí 1x za 10 let u jednoduchých konstrukcí.
Prohlídky ocelových konstrukcí se provádí 1x za 5 let, u více zatěžovaných konstrukcí.
Toto určuje norma ČSN 73 2604.