Ceník bezpečnostních techniků a odborně způsobilých osob

Druh služby: Cena [Kč] /měsíčně
dodavatelské zabezpečení úkolů bezpečnostního technika formou hospodářské smlouvy podle velikosti firmy 400 – 4.500,-