Ceník činnosti provozních techniků

Druh služby: Cena [Kč] /měsíčně
Dodavatelské zabezpečení úkolů provozního technika zdvihacích zařízení formou hospodářské smlouvy podle velikosti firmy. 500 – 2.500,-

Poznámka:

Provozní technik zdvihacích zařízení provádí služby obsažené v ČSN ISO 12 480-1 a zvláště povinnosti, které jsou obsaženy v „systému bezpečné práce“ pro provoz konkrétního jeřábu.

Provádí například inspekci jeřábů, kontrolu vázacích prostředků, evidenci vázacích prostředků, veškerou evidenci dokumentace, evidenci revizí a také evidenci vazačů a jeřábníků ve firmě atd.