Ceník požárních techniků a odborně způsobilých osob v PO

Druh služby: Cena [Kč] /měsíčně
dodavatelské zabezpečení úkolů požárního technika formou hospodářské smlouvy podle velikosti firmy 400 – 3.000,-