Ceník činnosti koordinátora na staveništi

Druh služby: Cena:
zpracování plánu BOZP stavby od 4.000,- Kč (dle objemu a délky stavby)
 kontrolní činnost koordinátora stavby od 3.500,- Kč/měsíčně (dle rozsahu stavby)

Nejčastější otázky od zákazníků jsou, kdy musí investor zabezpečit tuto službu.

Kdy musí být na staveništi určen koordinátor:
v případech, kdy budou na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby,
celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů,
ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než
20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den,
celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů
v přepočtu na jednu fyzickou osobu.
Následně po sepsání smlouvy o provádění koordinátora na stavbě za Vás budeme vykonávat následující služby:
již při dokončování projektu Vám zpracujeme plán BOZP stavby,
provedeme za Vás hlášení zahájení stavby na oblastním OIP včetně předložení již zmiňovaného plánu BOZP stavby,
pravidelně budeme navštěvovat stavbu investora a plnit tak povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy.