Ceník revizí plynových zařízení

Druh revize plynového zařízení: Cena revize [Kč]:
domovní plynovod - do 20 m 950,-
domovní plynovod - nad 20 m 1.150,-
domovní plynovod - bytový rozvod 150,-
průmyslový plynovod - do 100 m 1.150,-
průmyslový plynovod - nad 100 m 1.300,-
plynový spotřebič do 50 kW (1ks) 200,-
plynová kotelna - III. kategorie 1.400,-
plynová kotelna - II. kategorie 1.600,-
plynová kotelna - I. kategorie 1.800,-
plynová pec, lakovací box 600,-
ambulantní tlaková stanice 800,-
regulační stanice plynu 1.700,-
Druh kontroly plynového zařízení: Cena kontroly [Kč]:
domovní plynovod - do 20 m 880,-
domovní plynovod - nad 20 m 1.080,-
domovní plynovod - bytový rozvod 150,-
průmyslový plynovod - do 100 m 900,-
průmyslový plynovod - nad 100 m 1.000,-
plynový spotřebič do 50 kW (1ks) 200,-
plynová kotelna - III. kategorie 950,-
plynová kotelna - II. kategorie 1.150,-
plynová kotelna - I. kategorie 1.250,-
plynová pec, lakovací box 500,-
ambulantní tlaková stanice 700,-
regulační stanice plynu 1.400,-
Další služby v oblasti plynového zařízení: Cena služby [Kč]:
školení obsluhy plynového zařízení / 1 osoba 300,-
zpracování místního provozního řádu kotelny 2.600,-
zpracování místního provozního řádu průmyslového plynovodu 2.400,-
zpracování revizní knihy plynového zařízení 3.200,-
zpracování harmonogramu revizí a kontrol 200,-
zpracování kompletní dokumentace plynového zařízení 3.500,-
výpočet větrání kotelny 1.850,-