Ceník revizí elektrických zařízení

Revize elektrického zařízení: Cena [Kč]: Termín revize:
ruční elektrické nářadí 60,-  / 1 ks 3 měsíce - 1 rok
elektrické spotřebiče 60,-  / 1 ks 1 - 3 roky
pracovní stroje 400 - 900,- 5 let (dle vnějších vlivů); lakovna 2 roky
mostové jeřáby - kladkostroje 400,- 2 roky
elektrická instalace dle rozsahu EZ 1 rok - 5 let (dle vnějších vlivů)
hromosvody 200,-  / 1 svod 2 roky / 5 let (dle vnějších vlivů)

Celková cena za provedení revize se kalkuluje z těchto položek:

  • počet okruhů (počet jističů v rozvaděči),
  • počet vývodů (celkový počet zásuvek, světel, technologických přívodů…),
  • přehlednost a stav elektrického zařízení,
  • dostupnost revidovaného zařízení,
  • měření charakteristik proudových chráničů,
  • kontrola stavu a měření hlavního a doplňujícího pospojování,
  • kontrola stavu a měření zemničů,
  • použitá projektová dokumentace.